Місія, візія, стратегічні напрямки, звіти

Home > Про нас > Місія, візія, стратегічні напрямки, звіти

МІСІЯ

Культурний Проект — це організація, що адвокатує культуру та розбудовує потужні спільноти довкола гуманітарних знань на рівні:

  • Групи, що гуртується навколо створення місцевого культурного продукту та регулює баланс між ним та глобальним продуктом.
  • Міста з контентом і глядачем, які утворюють локальні спільноти культурної взаємодії. Місто сприяє створенню й ревіталізації майданчиків для різних типів культурних подій та орієнтується на людей різних можливостей.

 

ВІЗІЯ

Суспільство, в якому культура стає інструментом комплексних змін на рівні особистості, родини, спільнот та держави.

Суспільство, в якому цінність культури не викликає сумнівів:

  • людина, що відкрита до нових знань та цікавиться культурними подіями,
  • сім’я та спільнота, які свідомо обирають культурні продукти для дозвілля,
  • муніципальні та державні органи влади, які активно сприяють створенню та підтримують локальні культурні продукти

 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ

  • Об’єднання професійних спільнот: робота з професійним середовищем
  • Освітня підтримка: відкриті системні лекторії, audience development, системна гуманітарна освіта у школах
  • Міждисциплінарні освітні програми: школи для медіа-художників
uk